Even ontspannen op Manhatan



Wie is de beste
schutter op Manhatan
met pijl en boog?

Schiet op ballonnen met pijl en boog



Monsters vallen aan
en je hebt alleen
je pijl en boog...

Schiet op monsters met pijl en boog



Eén minuut speerwerpen :
bedenk de juiste werphoek
en gooi raak !

Goed mikken en je raakt het doel !