Hoe Martijn de omslag van Manhatan ontwierp

Het ontwerpen van een omslag voor Manhatan was een hele klus.

"Op die omslag moet je kunnen zien hoe het eiland Manhatan er in de 17de eeuw uitzag", vertelt Martijn.

"Gelukkig kreeg ik een oude prent in handen waarop Manhatan en het stadje Nieuw-Amsterdam waren afgebeeld. Daar heb ik goed naar gekeken. Die houten huizen, de molen, de kerk en ook die grote akelige galg vind je nu allemaal terug op de omslag."

"Natuurlijk moest er ook een spannende scène uit het boek worden afgebeeld. Daarvoor koos ik het moment waarop een stel kerels het indiaanse meisje Waupatukway naar de galg brengen. In het boek is dat een dramatische gebeurtenis, met een onverwachte afloop. Het is koud, er ligt sneeuw en het meisje draagt alleen maar een paar vodden."


Eerste schets voor de omslag van Manhatan

Links: "De
eerste schets
die ik maakte
was nogal
heftig. Het
meisje heeft
haar hoofd al
in de strop!"

 

   Rechts: "Deze
   schets is veel
   mooier, met
   die dreigende
   en zwaaiende
   strop. Deze
   heb ik toen
   uitgewerkt."

Tweede schets voor de omslag van Manhatan

"Hieronder zie je mijn definitieve ontwerp. Gelukkig waren zowel de uitgever als de schrijver er blij mee!"

Gele scheidingslijn

Gele stip  Klik hier om de omslag te vergelijken met de oude kaart die Martijn gebruikte.

Gele stip  Terug naar de pagina over Martijn.