frontispice AmericaBoeken en andere
bronnen voor
Manhatan

Rob Ruggenberg heeft een hele stapel boeken en artikelen gelezen, en veel gesprekken gevoerd voordat hij kon beginnen aan het schrijven van Manhatan.

Je vindt die lijst boeken en artikelen hieronder. Ze zijn gerangschikt per onderwerp.

Veel boeken zijn in het Engels; dat zie je aan de titel. Bijna alle boeken zijn in een bibliotheek te vinden of in te zien.

Als de bieb zo'n boek niet heeft, kun je het meestal aanvragen (behalve sommige Engelstalige boeken en hele oude en dure boeken, zoals dat Amerika-boek hier rechts, uit 1670 pijltje)


Klik hier om naar dit onderwerp te gaanPeye Davids, een Amsterdamse jongen

 1. Historische beschrijving der Stadt Amsterdam, door O. Dapper, 1663
 2. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, door Jan Wagenaar, 1760
 3. Kinderen van Amsterdam, door J.Th. Engels, 1989
 4. Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw, door A.W. Francken, 1942
 5. De Armenzorg te Amsterdam in de 17de eeuw, door H.O. Heerma van Voss, 1958
 6. De burger en de hoer: prostitutie in Amsterdam, door Lotte C. van der Pol, 2003 (handelsversie van haar dissertatie 'Het Amsterdamse hoerdom: prostitutie in de 17de en 18de eeuw)
 7. Een kleine geschiedenis van Amsterdam, door Geert Mak, 1994
 8. Zeemans Lexicon, door dr. L. Koelmans, 1997
 9. Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 17de eeuw, door H. Thomas, 1962
 10. Het Hollandse huisgezin (1560-heden), door D. Damsma, 1993
 11. De waterkelder - Het verhaal van Grietje Reyniers, de eerste hoer van New York, door Michael Pye, 1995

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanManuel Congo, slavenjongen

 1. Slavery and the Making of America, door James Oliver Horton en Lois E. Horton, 2005
 2. Slavery in New York, door Ira Berlin en Leslie M. Harris, 2005
 3. New York Historical Manuscripts Dutch - Volume IV Council Minutes, 1638-1649, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arnold J.F. van Laer, 1974
 4. Gotham: A History of New York City to 1898, door E.G. Burrows en M. Wallice, 1999
 5. Before the Melting Pot: Society and Culture in Colonial New York City, 1664-1730, door Joyce D. Goodfriend, 1992
 6. The Souls of African American Children: New Amsterdam, door prof. Joyce D. Goodfriend,
 7. Black Families in New Netherland, door prof. Joyce D. Goodfriend (in The Journal of the Afro-American Historical and Genealogical Society, volume 5, 1984
 8. 'I shall beat you, so that the Devil shall laugh at it'- Children, Violence and the Courts in New Amsterdam, door Mariah Adin (artikel in Children in Colonial America, ed. James Marten)
 9. Mystery of Virginia's First Slaves is Unlocked 400 Years Later. Artikel in the Washington Post, 3 september 2006
 10. De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij 1596-1863, door L.R. Priester (niet-uitgegeven doctoraal-scriptie, Erasmus Universiteit), 1986
 11. Bijbel, nieuwe vertaling, 2004

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanWaupatukway, de heldin van dit verhaal

 1. Native New Yorkers - The legacy of the Algonquin People of New York. Revised Edition, door Evan T. Pritchard, 2007
 2. The Indians of New Jersey - Dickon among the Lenapes, door M.R. Harrington, 1963
 3. My People, the Unkechaug - The Story of a Long Island Indian Tribe, door Chief Lone Otter (Donald E. Treadwell), 1992
 4. The Algonquian Peoples of Long Island From Earliest Times to 1700, door John A. Strong, 1997
 5. Untangling a Myth - Europeans apparently mistook Indian place names for tribal labels, door Steve Wick (artikel op Newsday.com), 2007)
 6. Journael van Nieu-Nederlandt, auteur onbekend (Willem Kieft of Johannes La Montagne), 1646
 7. Nederlanders in Nieuw Nederland - De Oorlog van Kieft, door prof. dr. Schulte Noordholt, te vinden in 'Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap', deel 80, 1968
 8. Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge, door David Pietersz. de Vries. Heruitgave 1911
 9. Gotham: A History of New York City to 1898, door E.G. Burrows en M. Wallice, 1999
 10. The Americans - The Colonial Experience, door Daniel J. Boorstin, 1958
 11. Ethnohistory of the Paugussett Tribes, door Franz Laurens Wojciechowski, 1992
 12. Native American Portraits, Kurt Koegler collectie, tekst door Nancy Hathaway, 1990
 13. Stealing the Land, uit 'Lies Across America', New Press, 1999
 14. The Shame and the Sorrow, door Donna Merwick

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanNieuw-Nederland

 1. De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten, door dr. F.C. Wieder (uitgave van de Linschoten vereniging), 1925
 2. Hendrick Hudson in Hollands dienst, door H.S.S. Kuyper, 1909
 3. Beschryvinge van Nieuw Nederlant, door Adriaen van der Donck, 1655
 4. Nederlanders in Nieuw Nederland - De Oorlog van Kieft, door prof. dr. J.W. Schulte Noordholt, te vinden in 'Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap', deel 80, 1968
 5. Gotham: A History of New York City to 1898, door E.G. Burrows en M. Wallice, 1999
 6. The Island at the Center of the World, door Russell Shorto, 2004 (vertaald als Nieuw Amsterdam - Eiland in het Hart van de Wereld)
 7. Een zegenrijk gewest - Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw, door Jaap Jacobs, 1999
 8. De Scheepvaart en handel van de Nederlandse Republiek op Nieuw-Nederland 1609-1675, door Jaap Jacobs. Ongepubliceerd proefschrift, 1989
 9. Wegen van Evert Willemsz. - Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, door Willem Frijhoff, 1995
 10. Revisiting the attack on Pavonia - Dutch attacks on encampments containing Indian refugees, directed by director-general Willem Kieft in 1643, door D. F. Winkler
 11. Het edelste gewest - De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, door Henri van der Zee, 1982
 12. Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge, door David Pietersz. de Vries. Heruitgave 1911
 13. Mannahatta: An Ecological First Look at the Manhattan Landscape Prior to Henry Hudson, door Eric W. Sanderson en Marianne Brown. Artikel in the Northeastern Naturalist, vol 14, 2007
 14. New York Historical Manuscripts Dutch - Volume IV Council Minutes, 1638-1649, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arnold J.F. van Laer, 1974
 15. From Van der Donck to Visscher: a 1648 view of New Amsterdam, door Joep M.J. de Koning (uit Mercators World: magazine of maps, exploration and discovery, jaargang 5 nr 4, 2000)
 16. Kort verhael van Nieuw-Nederlands Gelegenhtheit, Deughden, Natuerlijke Voorrechten, en byzondere bequamheidt der bevolkingh, door H.V.Z.M., 1662
 17. Dutch Settlement of New York, door David T. Valentine. Artikel op website history-world.org
 18. The Americans - The Colonial Experience, door Daniel J. Boorstin, 1958

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanWaar komt die naam Manhat(t)an vandaan?

 1. De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten, door dr. F.C. Wieder (uitgave van de Linschoten vereniging), 1925
 2. From Van der Donck to Visscher: a 1648 view of New Amsterdam, door Joep M.J. de Koning (uit Mercators World: magazine of maps, exploration and discovery, jaargang 5 nr 4, 2000)
 3. Untangling a Myth - Europeans apparently mistook Indian place names for tribal labels, door Steve Wick (artikel op Newsday.com), 2007)
 4. Native New Yorkers - The legacy of the Algonquin People of New York. Revised Edition, door Evan T. Pritchard, 2007
 5. Dutch Settlement of New York, door David T. Valentine. Artikel op website history-world.org
 6. Hendrick Hudson in Hollands dienst, door H.S.S. Kuyper, 1909
 7. The Island at the Center of the World, door Russell Shorto, 2004 (vertaald als Nieuw Amsterdam - Eiland in het Hart van de Wereld)
 8. Een zegenrijk gewest - Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw, door Jaap Jacobs, 1999
 9. Wegen van Evert Willemsz. - Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, door Willem Frijhoff, 1995
 10. Het edelste gewest - De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, door Henri van der Zee, 1982
 11. Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge, door David Pietersz. de Vries, 1911 (heruitgave)
 12. Kort verhael van Nieuw-Nederlands Gelegenhtheit, Deughden, Natuerlijke Voorrechten, en byzondere bequamheidt der bevolkingh, door H.V.Z.M., 1662
 13. Beschryvinge van Nieuw Nederlant, door Adriaen van der Donck, 1655
 14. Gotham: A History of New York City to 1898, door E.G. Burrows en M. Wallice, 1999

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanZo leefden Nederlanders in Nieuw-Amsterdam

 1. De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten, door dr. F.C. Wieder (uitgave van de Linschoten vereniging), 1925
 2. Dutch Settlement of New York, door David T. Valentine. Artikel op website history-world.org
 3. Hendrick Hudson in Hollands dienst, door H.S.S. Kuyper, 1909
 4. Gotham: A History of New York City to 1898, door E.G. Burrows en M. Wallice, 1999
 5. The Island at the Center of the World, door Russell Shorto, 2004 (vertaald als Nieuw Amsterdam - Eiland in het Hart van de Wereld)
 6. Een zegenrijk gewest - Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw, door Jaap Jacobs, 1999
 7. Wegen van Evert Willemsz. - Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, door Willem Frijhoff, 1995
 8. Het edelste gewest - De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, door Henri van der Zee, 1982
 9. Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge, door David Pietersz. de Vries. Heruitgave 1911
 10. Kort verhael van Nieuw-Nederlands Gelegenhtheit, Deughden, Natuerlijke Voorrechten, en byzondere bequamheidt der bevolkingh, door H.V.Z.M., 1662
 11. Beschryvinge van Nieuw Nederlant, door Adriaen van der Donck, 1655
 12. Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw, door A.W. Francken, 1942
 13. Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 17de eeuw, door H. Thomas, 1962
 14. Het Hollandse huisgezin (1560-heden), door D. Damsma, 1993
 15. De waterkelder - Het verhaal van Grietje Reyniers, de eerste hoer van New York, door Michael Pye, 1995
 16. A History of New-York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty, door Diedrich Knickerbocker (pseudoniem voor Washington Irving), nieuwe druk 2002

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanKiefts oorlog tegen de indianen

 1. Native New Yorkers - The legacy of the Algonquin People of New York. Revised Edition, door Evan T. Pritchard, 2007
 2. Breeden-Raedt aende Vereenichde Nederlandsche Provintien... Gemaeckt ende gestelt uyt diverse ware en waerachtige memorien, geschreven door Cornelis Melijn of door Jochem Pietersz. Kuyter, 1649
 3. Nederlanders in Nieuw Nederland - De Oorlog van Kieft, door prof. dr. J.W. Schulte Noordholt, te vinden in 'Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap', deel 80, 1968
 4. The Island at the Center of the World, door Russell Shorto, 2004 (vertaald als Nieuw Amsterdam - Eiland in het Hart van de Wereld)
 5. Een zegenrijk gewest - Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw, door Jaap Jacobs, 1999
 6. Wegen van Evert Willemsz. - Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, door Willem Frijhoff, 1995
 7. Beschryvinge van Nieuw-Nederlant, door Adriaen van der Donck, 1655
 8. Revisiting the attack on Pavonia - Dutch attacks on encampments containing Indian refugees, directed by director-general Willem Kieft in 1643, door D. F. Winkler
 9. The Algonquian Peoples of Long Island From Earliest Times to 1700, door John A. Strong, 1997
 10. Journael van Nieu-Nederlandt, auteur onbekend (misschien Willem Kieft, of Johannes La Montagne), 1646
 11. Het edelste gewest - De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, door Henri van der Zee, 1982
 12. Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge, door David Pietersz. de Vries, 1911 (heruitgave)
 13. New York Historical Manuscripts Dutch - Volume IV Council Minutes, 1638-1649, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arnold J.F. van Laer, 1974
 14. Kort verhael van Nieuw-Nederlands Gelegenhtheit, Deughden, Natuerlijke Voorrechten, en byzondere bequamheidt ter bevolkingh, door H.V.Z.M., 1662
 15. The Shame and the Sorrow, door Donna Merwick

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanHet houten paard en andere straffen

 1. Breeden-Raedt aende Vereenichde Nederlandsche Provintien... Gemaeckt ende gestelt uyt diverse ware en waerachtige memorien, geschreven door Cornelis Melijn of door Jochem Pietersz. Kuyter, 1649
 2. Journaal van Harmen Meyndertz van den Bogaert, 1635
 3. Slavery in New York, door Ira Berlin en Leslie M. Harris, 2005
 4. De waterkelder - Het verhaal van Grietje Reyniers, de eerste hoer van New York, door Michael Pye, 1995
 5. The Island at the Center of the World, door Russell Shorto, 2004 (vertaald als Nieuw Amsterdam - Eiland in het Hart van de Wereld)
 6. Een zegenrijk gewest - Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw, door Jaap Jacobs, 1999
 7. Wegen van Evert Willemsz. - Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, door Willem Frijhoff, 1995
 8. Beschryvinge van Nieuw-Nederlant, door Adriaen van der Donck, 1655
 9. Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw, door A.W. Francken, 1942
 10. Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 17de eeuw, door H. Thomas, 1962
 11. The Americans - The Colonial Experience, door Daniel J. Boorstin, 1958
 12. Historische beschrijving der Stadt Amsterdam, door O. Dapper, 1663
 13. Journael van Nieu-Nederlandt, auteur onbekend (misschien Willem Kieft, of Johannes La Montagne), 1646
 14. Het edelste gewest - De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, door Henri van der Zee, 1982
 15. Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge, door David Pietersz. de Vries, 1911 (heruitgave)
 16. New York Historical Manuscripts Dutch - Volume IV Council Minutes, 1638-1649, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arnold J.F. van Laer, 1974
 17. 'I shall beat you, so that the Devil shall laugh at it'- Children, Violence and the Courts in New Amsterdam, door Mariah Adin (artikel in Children in Colonial America, ed. James Marten
 18. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, door Jan Wagenaar, 1760
 19. Kort verhael van Nieuw-Nederlands Gelegenhtheit, Deughden, Natuerlijke Voorrechten, en byzondere bequamheidt ter bevolkingh, door H.V.Z.M., 1662

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanDe bijbel en de doodstraf voor sodomieten

 1. Bijbel, nieuwe vertaling, 2004
 2. The Island at the Center of the World, door Russell Shorto, 2004 (vertaald als Nieuw Amsterdam - Eiland in het Hart van de Wereld)
 3. Wegen van Evert Willemsz. - Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, door Willem Frijhoff, 1995
 4. Beschryvinge van Nieuw-Nederlant, door Adriaen van der Donck, 1655
 5. Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw, door A.W. Francken, 1942
 6. New York Historical Manuscripts Dutch - Volume IV Council Minutes, 1638-1649, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arnold J.F. van Laer, 1974
 7. The Souls of African American Children: New Amsterdam, door prof. Joyce D. Goodfriend

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanWaupatukways verloren taal

 1. Native New Yorkers - The legacy of the Algonquin People of New York. Revised Edition, door Evan T. Pritchard, 2007
 2. Untangling a Myth - Europeans apparently mistook Indian place names for tribal labels, door Steve Wick (artikel op Newsday.com), 2007
 3. The Indians of New Jersey - Dickon among the Lenapes, door M.R. Harrington, 1963
 4. My People, the Unkechaug - The Story of a Long Island Indian Tribe, door Chief Lone Otter (Donald E. Treadwell), 1992
 5. Ethnohistory of the Paugussett Tribes, door Franz Laurens Wojciechowski, 1992
 6. The Algonquian Peoples of Long Island From Earliest Times to 1700, door John A. Strong, 1997
 7. Quarter Acre of Heartache - the life of the Paugessett indians of Connecticut, door Claude Clayton Smith (using the voice of Aurelius Piper, Chief Big Eagle), 1985
 8. De website www.gilwell.com

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanNog altijd Nederlandse woorden in het Amerikaans

 1. De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten, door dr. F.C. Wieder (uitgave van de Linschoten vereniging), 1925
 2. Hendrick Hudson in Hollands dienst, door H.S.S. Kuyper, 1909
 3. A history of New York, door Diedrich Knickerbocker (pseudoniem voor Washington Irving), nieuwe druk 2002
 4. The Island at the Center of the World, door Russell Shorto, 2004 (vertaald als Nieuw Amsterdam - Eiland in het Hart van de Wereld)
 5. Een zegenrijk gewest - Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw, door Jaap Jacobs, 1999
 6. Het edelste gewest - De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, door Henri van der Zee, 1982

Klik hier om naar dit onderwerp te gaanWas ik maar indiaan! (krantenartikel uit 1993)

 1. My People, the Unkechaug - The Story of a Long Island Indian Tribe, door Chief Lone Otter (Donald E. Treadwell), 1992
 2. Ethnohistory of the Paugussett Tribes, door Franz Laurens Wojciechowski, 1992
 3. Quarter Acre of Heartache - the life of the Paugessett indians of Connecticut, door Claude Clayton Smith (using the voice of Aurelius Piper, Chief Big Eagle), 1985
 4. The Algonquian Peoples of Long Island From Earliest Times to 1700, door John A. Strong, 1997
 5. De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten, door dr. F.C. Wieder (uitgave van de Linschoten vereniging), 1925
 6. Hendrick Hudson in Hollands dienst, door H.S.S. Kuyper, 1909
 7. Nederlanders in Nieuw Nederland - De Oorlog van Kieft, door prof. dr. J.W. Schulte Noordholt, te vinden in 'Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap', deel 80, 1968
 8. Beschryvinge van Nieuw-Nederlant, door Adriaen van der Donck, 1655
 9. Het edelste gewest - De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, door Henri van der Zee, 1982
 10. Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge, door David Pietersz. de Vries, 1911 (heruitgave)

Gele scheidingslijn

Gele stip  Terug naar het feiten overzicht.