Toch altijd nog wat Nederlands in Amerika

Peter Stuyvesant geeft zich over

Star 8 september 1664 : de
Nederlanders worden uit
hun kolonie gejaagd.
Bovenkant van het plaatje: Engelse oorlogsschepen liggen voor Nieuw-Amsterdam en dreigen de stad te beschieten.
Hiernaast: Peter Stuyvesant marcheert met zijn houten been de poort uit van Fort Nieuw-Amsterdam.
Nederlandse soldaten vormen een erehaag. Stuyvesant loopt naar de Engelsen (op het plaatje niet te zien) om de stad en de kolonie Nieuw-Nederland aan hen over te geven...
(oude Amerikaanse ansichtkaart)
 

Amerika kent nog een aantal woorden en plaatsnamen die herinneren aan de tijd van Nieuw-Nederland in de 17de eeuw.

Veel namen zijn echter verdwenen. Toen op 8 september 1664 de Engelse vlag werd gehesen op Fort Amsterdam, werd dat fort onmiddellijk omgedoopt in Fort James.

Tegelijk werd de naam van Nieuw-Amsterdam veranderd in New York. Fort Oranje werd Albany. De Noord Rivier kreeg de naam Hudson - en zo door.

Het is verbazingwekkend dat je nu, 350 jaar later, hier nog altijd Nederlandse woorden hoort. Vooral in het gebied rond New York (de Hudson-vallei en rond Albany) vind je oud-Nederlands, al is het soms moeilijk te herkennen.

PLAATSNAMEN TOEN

Conynen Eylandt
Roode Eylandt
Staten Eylandt
Breukelen
Jonas Broncks boerderij
Amsterdam (dorp)
Nieuw Amstel
Stuyvesants Bouwerij (=boerderij)
Boswijck
Rotterdam (dorp)
Rensselaerswijck (dorp en gebied)
Kromme Zee
Middelburgh (dorp)
Nieuw Haarlem
Ghendt (dorp)
Van der Doncks boerderij
Adriaen Blocks Eylandt
Nassau (deel Lange Eylandt)
Nassau (dorp bij de Noord Rivier)
Orange (dorp)
Kinderhoek (dorp)
Watervliet (dorp)
Waalbocht (baai)
Leyden (dorp)
Deutel Baai
Visschers Eylandt
De Ruyter (dorp)
Barneveldt (dorp)
Gelderlant (dorp)
Meulenkill (kreek)
Katskill (kreek)
Vlissingen
Vlackebos
Caep May
Sant Punt
Sant Hoek
 
ANDERE WOORDEN TOEN

baas
koolsla
dominee
pinksterbloem
schop
spook
stoep
dobber
wafel
slaapbank
koekje
snoep, snoepig
winkelhaak
ergens vies van zijn
onnozel
sprei

AMERIKAANS NU

Coney Island
Rhode Island
Staten Island
Brooklyn
Bronx
Amsterdam
New Castlem
the Bowery (wijk)
Bushwick
Rotterdam
Rensselaer
Gramercy
Middleburgh
Harlem
Ghendt
Yonkers
Block Island
Nassau
Nassau
Oranje
Kinderhook
Watervliet
Wallabout
Leyden
Turtle Bay
Fishers Island
DeRuyter
Barneveld
Guilderland
Red Mill Creek
Catskill
Flushing
Flatbush
Cape May
Sandy Point
Sandy Hook
 
AMERIKAANS NU

boss
cole-slaw
domine
pinkster-bloom
scup
spook
stoop
dobber
waffle
slawbank
cookie
snoop, snoopy
winkelhawk
to be fease of something
unnozel
spree

Nieuw-Amsterdam kort hernomen

Nadat de Nederlanders in 1664 de kolonie aan de Engelsen hadden overgegeven, kregen ze het gebied in 1673 weer in handen. Het plaatje boven laat zien hoe Nederlandse soldaten in de zomer van dat jaar de stad binnentrokken. New York werd omgedoopt in Nieuw-Oranje.

Dat duurde niet lang. Op 10 november 1674 kregen de Engelsen het gebied weer in handen, en nu definitief. Er werd niet gevochten. Bij verdrag ruilden Nederland en Engeland enkele gebieden met elkaar: Engeland kreeg zijn New York terug, en Nederland kreeg Suriname.

Gele scheidingslijn

Meer weten?

Gele stip Wil je meer weten? Bestudeer zelf de bronnen (boeken en artikelen), die schrijver Rob Ruggenberg over dit onderwerp heeft gelezen.

Gele stip MEER FEITEN :  Peyes wereld  |  Waupatukways wereld  |  Manuels wereld  |  Nieuw-Amsterdam  |  Manha(t)tan  |  New York  |  Kiefts oorlog  |  Het houten paerd  |  Bijbel en sodomie  |  Doodstraf  |  Verloren taal  |  Was ik maar indiaan!  |  Fotopagina's  | 

Gele scheidingslijn

Terug naar het feiten overzicht.