Bijbel: Doodstraf voor de sodomieten

Sodom en Gomorra, John Martin, 1852

StarLot en zijn dochters vluchten terwijl Sodom en Gomorra en hun inwoners in vuur opgaan

In Manhatan worden Manuel Congo en Jan Creoly ter dood veroordeeld wegens ďsodomieĒ. Dat woord komt uit het bijbelverhaal over Sodom en Gomorra.

Mannen uit de steden Sodom en Gomorra wilden twee (mannelijke) engelen verkrachten die logeerden bij Lot en zijn dochters.

Als straf verwoestte God die twee steden met vuur en zwavel. Alle inwoners stierven.

Rechtszaak

Dit verhaal uit de bijbel speelde een belangrijke rol tijdens de rechtszaak tegen Manuel Congo en Jan Creoly. Die rechtzaak is echt gebeurd.

De 10-jarige Manuel Congo en de oude slaaf Jan Creoly stonden terecht op 25 juni 1646, in het fort Nieuw-Amsterdam op het eiland Manhatan. Een ambtenaar heeft toen precies opgeschreven wat er werd gezegd.

Daardoor weten we nu dat de rechters de bijbel pakten en het verhaal over Sodom en Gomorra opzochten. Ze lazen dat slechte mannen uit Sodom naar het huis van Lot gingen:

bijbel'Waar zijn die mannen die bij jou overnachten?' riepen ze Lot toe. 'Breng ze naar buiten, we willen ze nemen.' (...)
Toen liet de Heer uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra en hij vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land groeide
.
(hoofdstuk 19 van het bijbelboek Genesis).

Gruwelijk

Tijdens de rechtszaak werden nog meer stukjes uit de bijbel gebruikt. Directeur-generaal Willem Kieft en de andere rechters lazen in hoofdstuk 19 van het bijbelboek Leviticus: Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk (vers 22).

Daarna las Willem Kieft hardop nog een stukje uit hetzelfde hoofdstuk. Dit is het stukje waardoor Manuel ineens hoop kreeg dat Jan en hij er nog goed af konden komen: Wie toch een dergelijke gruweldaad bedrijft, zal uit de gemeenschap worden gestoten (vers 29).

Maar in hoofdstuk 20 van Leviticus werd aan Manuels hoop een einde gemaakt: Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood worden gebracht en hebben hun dood aan zichzelf te wijten (vers 13).

LeviticusEn dus veroordeelden de rechters Jan Creoly ter dood. Daarbij speelde een rol dat hij op het eiland Curaçao ook al sodomie had gepleegd.

Manuel mocht blij zijn dat hij het er levend afbracht, al was zijn straf ook vreselijk. Hij werd vastgebonden op een brandstapel en moest toezien hoe Jan Creoly werd gewurgd en verbrand. Toen werd Manuel losgemaakt en kreeg hij stokslagen.

Vreselijke straffen

De rechters baseerden hun vonnis dus vooral op Leviticus. Dit bijbelboek maakt deel uit van het Oude Testament, het oudste deel van de bijbel.

Op de foto rechts zie je een bladzijde uit Leviticus in een bijbel uit 1450pijltje

Leviticus werd geschreven in de vijfde eeuw voor Christus. Het boek staat vol met de vreselijkste straffen voor zaken die toen heel erg werden gevonden.

Leviticus deelt doodstraffen uit voor sodomie, voor waarzeggerij en tovenarij, voor pogingen om Joden tot een ander geloof te bekeren, voor vloeken, voor meineed, voor werken op zondag, voor overspel, voor seks met dieren, voor incest en verkrachting, voor het slaan van je ouders, en nog veel meer.

Wees maar blij dat je nu leeft. Veel regels en voorschriften uit Leviticus worden nog steeds gerespecteerd, maar de straffen zijn tegenwoordig gelukkig minder streng.

Als we Leviticus letterlijk zouden nemen, zouden veel mensen gedood moeten worden!


Gele scheidingslijn

Meer weten?

Gele stip MEER FEITEN :  Peyes wereld  |  Waupatukways wereld  |  Manuels wereld  |  Nieuw-Amsterdam  |  Manha(t)tan  |  New York  |  Kiefts oorlog  |  Het houten paerd  |  Doodstraf  |  Verloren taal  |  Nederlandse woorden  |  Was ik maar indiaan!  |  Fotopagina's  | 

Gele stip Nog meer weten? Bestudeer zelf de bronnen (boeken en artikelen), die schrijver Rob Ruggenberg over dit onderwerp heeft gelezen.

Gele scheidingslijn

Terug naar het feiten overzicht.